Takuya Nakamura, DJ Kensei, STEEEZO, Yuji Ueno - Live @ Temple Nogue Vol. 5 2022